ελληνικά

ελληνικά

Εξεύρεση εκπαιδευμένου παιδαγωγικού προσωπικού

Θέλετε να ασκήσετε το επάγγελμά σας του/της παιδαγωγού στο Μόναχο;

Το Μόναχο είναι πόλη ελκυστική, η οποία έχει να προσφέρει πολλά ιδίως σε νέους. Ο αριθμός των προνηπιακών και παιδικών σταθμών του αυξαίνει ταχύτατα, και οι σταθμοί χρειάζονται επειγόντως παιδαγωγικό προσωπικό, ιδίως εκπαιδευμένα άτομα για προνηπιακούς σταθμούς (για παιδιά 0 έως 3 ετών).

Η iq zukunft

είναι ιδιωτικό γραφείο εξεύρεσης προσωπικού, ειδικευμένη σε παιδαγωγικό προσωπικό παιδικών σταθμών στο Μόναχο και στα περίχωρά του.

Σας προσφέρουμε:

 • Δωρεάν συμβουλευτική αγωγή σχετικά με τη μορφή των δικαιολογητικών και της αίτησής σας

 • Την αναζήτηση θέσης εργασίας για εσάς σύμφωνα με τις επιθυμίες σας

 • Την ανάληψη των ταξειδιωτικών εξόδων για συνεντεύξεις και παρακολούθηση συναδέλφου ως ακροατής/ακροάτρια (job-shadowing)

 • Συνοδεία κατά τα πρώτα σας βήματα σε περίπτωση πρόσληψής σας

Θα πρέπει :

 • να διαθέτετε γνώσεις Γερμανικής τουλάχιστον βαθμίδας Β2, Kleines Deutsches Sprachdiplom ή Großes Deutsches Sprachdiplom (Goethe) καθώς και

 • να διαθέτετε εκπαίδευση, που να αντιστοιχεί στη γερμανική εκπαίδευση παιδαγωγών,

 • να μας παραδώσετε τα πλήρη έγγραφα της αίτησής σας (ατομικά στοιχεία, βιογραφικό, φωτογραφία), αν είναι δυνατόν με μεταφρασμένα και επικυρωμένα διπλώματα

Μπορείτε ευχαρίστως να έλθετε σε επικοινωνία μαζί μας, αν χρειάζεστε

περισσότερες πληροφορίες:

info@iqzukunft.de

Στο „Stellenangebote“ μπορείτε να πληροφορείστε σχετικά με τις νεότερες προσφορές μας.

Παρακαλώ συντάξτε τη συνοδευτική επιστολή σας προς εμάς στα Γερμανικά!

Ο τρόπος δουλειάς μας είναι ο εξής:

 • Αφού μας στείλετε τα δικιολογητικά σας, θα συνομιλήσουμε μαζί σας μέσω Skype ή τηλεφώνου

 • Με τη βοήθεια του βιογραφικού σας θα συντάξουμε ένα ντοσιέ, το οποίο θα στέλνουμε στους πελάτες μας

 • Μόλις ένας πελάτης μας θελήσει να σας γνωρίσει, θα συμφωνήσουμε μαζί του μια ημερομηνία για συνέντευξη και για μια εβδομάδα παρακολούθηση συναδέλφου ως ακροατής/ακροάτρια (job-shadowing) στο Μόναχο

 • Αν οι συνομιλίες αποβούν επιτυχείς θα σας συνοδεύσουμε στο ξεκίνημά σας ως παιδαγωγού στο Μόναχο

Bewerber

Bewirb Dich jetzt bei uns.

Jetzt bewerben

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung der Sprachformen männlich, weiblich und divers (m/w/d) verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter.

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung der Sprachformen männlich, weiblich und divers (m/w/d) verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter.

Bewerber

Bewirb Dich jetzt bei uns.

Jetzt bewerben

Bewerber

Bewirb Dich jetzt bei uns.

Jetzt bewerben